Kinnvegen. Rehabilitering av enebolig vannbåren varme m/varmepumpe og sanitæranlegg

Kinnvegen. Rehabilitering av enebolig vannbåren varme m/varmepumpe og sanitæranlegg. Innstalering av vannbårent varmeanlegg m/bergvarmepumpe og energihull. Utskifting av eksisterende sanitæranlegg. Prosjektering og utførelse.

Andre referanser